nieuwe brief dd 9-4-2020 facebook

Beste patiënten,

 

Er zijn alweer een aantal weken verstreken sinds ons laatste bericht. Gelukkig kunnen wij u inmiddels melden dat wij als huisartsenpraktijk merken dat we steeds meer grip krijgen op de situatie. Het aantal patiënten met Corona neemt langzaam maar zeker af. Wij merken dit aan het aantal patiënten op het luchtwegspreekuur en aan het aantal huisbezoeken dat we afleggen. Ook in andere praktijken in de regio en in het ziekenhuis wordt deze dalende trend gezien. Dit alles is uiteraard te danken aan ieders inspanningen om zich aan de adviezen met betrekking tot social distancing te houden. Hier mogen we met zijn allen heel erg trots op zijn!!

 

Maar, het einde van de Coronacrisis is helaas nog niet in zicht. Het virus ligt nog altijd op de loer. Laten we met zijn allen proberen om ons, ondanks het heerlijke lenteweer en het afnemend aantal zieken, toch aan de regels te blijven houden. Alleen dan kunnen we voorkomen dat het aantal patiënten weer toeneemt. 

 

Als praktijk hebben wij, gezien bovenstaande, besloten om de reguliere zorg langzaamaan weer op te gaan starten. Dit kan echter nog niet op volle kracht, omdat we ervoor moeten waken dat we door drukte de social-distancingregels niet meer kunnen waarborgen. Een volle wachtkamer is op dit moment uiteraard nog niet wenselijk.

 

Per volgende week zullen we starten met 3 spreekuren per dag (in tegenstelling tot de gebruikelijke 5 à 6 spreekuren). De spreekuurtijd zal verdeeld worden over alle aanwezige artsen, zodat het weer mogelijk wordt om bij uw eigen huisarts een afspraak in te plannen. Overigens zullen er nog steeds dagelijks 2 artsen zijn die zich met Corona-patiënten bezig houden. Het luchtwegspreekuur voor klachten gerelateerd aan het Coronavirus zal per volgende week dagelijks plaatsvinden tussen 12:00-13:00 en 15:30-16:30. De ingang voor dit spreekuur vindt u nog altijd aan de tuinkant van de praktijk. Onze praktijkondersteuners zullen nog niet met hun reguliere spreekuren starten dus bloeddruk- en diabetescontroles en longfuncties moeten nog even uitgesteld worden. Onze praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg werken alleen nog telefonisch

 

Wij realiseren ons dat er velen van u zijn die hun klachten al weken hebben aangekeken en nu graag een afspraak bij de huisarts zouden willen maken. De capaciteit van het spreekuur zoals we het nu willen gaan inrichten zal helaas nog niet voldoende zijn om alle klachten te kunnen beoordelen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij willen u dan ook wijzen op de mogelijkheid om telefonisch met uw huisarts te overleggen. Belt u gerust met de praktijk om met de assistente te overleggen over welke manier van contact met de huisarts u het beste past. Stel zaken die u verontrusten niet zonder meer uit, maar overleg met ons over welke klachten er kunnen wachten en welke niet. Ondanks alle Corona-perikelen moeten we natuurlijk ten alle tijde aandacht blijven hebben voor andere, mogelijk ernstige, medische problemen die ook zorg nodig hebben!

 

Voor onze spreekuren gelden vanaf nu wel de volgende regels:

 

-We kunnen op onze reguliere spreekuren alleen mensen zien die geen symptomen van het Coronavirus vertonen. Mensen met koorts, hoesten, verkoudheid, benauwdheid en dergelijke mogen niet op dit reguliere spreekuur komen, ook al is de afspraak bedoeld voor een andere klacht (zoals bijvoorbeeld een zere knie). Denkt u aan onze medewerkers en uw medepatiënten in de wachtkamer en wees eerlijk over uw klachten, zodat wij zo nodig passende maatregelen kunnen nemen.

-We plannen alleen enkele afspraken. Deze duren 10 minuten en zijn bedoeld voor 1 klacht. Houdt u hier alstublieft rekening mee. Uitlopen van het spreekuur betekent een vollere

wachtkamer en meer kans op overdracht van het virus…

-Kom niet te vroeg. U mag pas uiterlijk 5 minuten voor uw afspraak in de wachtkamer plaatsnemen. Wacht u alstublieft buiten als u te vroeg bent. 

-Kom zoveel mogelijk alleen.

-Houdt ook in de wachtkamer de 1,5 meter afstandsregel en hygiënevoorschriften in acht.

 

Voor wat betreft huisbezoeken van de huisarts: belt u alstublieft op tijd (voor 10:00) als u denkt dat er een dokter bij u aan huis moet komen. Dit in verband met onze planning.

 

We hopen dat we de komende tijd onze spreekuren snel weer verder kunnen gaan uitbreiden. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte.

 

Wij wensen u allen hele fijne paasdagen!

 

Groeten van alle medewerkers van huisartsenpraktijk Prinsenbeek


 

 < Terug
HZG Breda NHG Praktijk Accreditering Beter Boek Amphia ziekenhuis