bericht facebook 5-5-2021

Beste mensen,

 

Langs deze weg willen wij u graag een update geven met betrekking tot de aankomende Coronavaccinaties.
-----------------------------------------
Planning Coronavaccinaties bij de huisarts
Er staan binnenkort weer een aantal vaccinatie-data gepland, te weten 17, 18 en 19 mei. Let goed op de locatie waar u uw vaccinatie kunt halen!
-Op maandag 17 en dinsdag 18 mei zal tussen 15:00 en 19:00 de tweede vaccinatieronde plaatsvinden voor de mensen die eerder al door ons zijn gevaccineerd. Het tijdstip van uw vaccinatie staat vermeld op de brief die u eerder (voor de eerste vaccinatieronde) van ons heeft ontvangen. Op deze data vindt het vaccineren plaats op de praktijk!
-Op woensdag 19 mei vindt de eerste vaccinatieronde plaats voor mensen geboren tussen 1958 en 1960. Ook ouderen tussen 70 en 90 die voor hun vaccinatie niet naar de GGD konden (en dit bij ons gemeld hebben), ontvangen hiervoor een oproep. NB: deze vaccinatieronde zal tussen 9:00 en 12:00 plaatsvinden in de Drie Linden (Heisprong 15)! Deze groep mensen zal hiervoor de komende week een uitnodiging ontvangen. De tweede vaccinatie voor mensen uit deze groep staat gepland op woensdag 21 juli.
-------------------------------------

Planning Coronavaccinaties bij de GGD
-Alle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodiging gehad van de GGD. Als u hier nog geen gehoor aan hebt gegeven en toch een vaccinatie wilt, neemt u dan contact op met de GGD (via  www.coronavaccinatie-afspraak.nl of door te bellen met het telefoonnummer dat in uw brief staat)
Binnenkort zullen de volgende groepen worden opgeroepen door de GGD:
-de mensen geboren in 1962
-de mensen geboren vanaf 1961 t/m 2003 met een medische indicatie. Dit zijn de mensen die jaarlijks ook worden uitgenodigd voor de griepprik.
Deze groepen mensen krijgen het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet bekend. U hoeft ons hier niet voor te bellen!
-----------------------------------------
AstraZeneca-vaccin
Wij vaccineren als huisartsenpraktijk alleen met het AstraZeneca-vaccin. De keuze voor dit vaccin is door de overheid gemaakt. Wij kunnen hierop GEEN invloed uitoefenen.
Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad zal dit vaccin uitsluitend nog  aangeboden worden aan mensen geboren in 1960 of eerder. Mensen die later geboren zijn, krijgen via de GGD een ander vaccin aangeboden. De mensen die al hun eerste prik met dit vaccin gekregen hebben, mogen de tweede prik overigens wel krijgen. Er zijn geen gevallen van deze zeer zeldzame trombose gemeld bij mensen die tweede vaccin hebben gekregen.
Wij begrijpen dat er over deze bijwerking veel ophef is ontstaan en we merken dat er veel vragen aan onze assistentes gesteld worden, waardoor de wachttijden aan de telefoon sterk oplopen. Wij willen u dan ook vragen, om voordat u de praktijk belt eerst zelf te kijken op de volgende websites:
www.coronavaccinatie.nl
www.thuisarts.nl/corona/ik-wil-meer-weten-over-prikken-vaccinatie-tegen-corona
www.thuisarts.nl/corona/ik-krijg-prik-vaccinatie-tegen-corona
Ook kunt u bij vragen bellen met het informatienummer van het RIVM: 0800-1351. Op deze manier kunnen we de drukte op onze telefoonlijnen hopelijk iets verminderen en de wachttijden aan de telefoon wat bekorten.
Wij willen benadrukken dat de kans op het krijgen van de combinatie trombose en lage bloedplaatjes (zeer) klein is en de kans op nare complicaties van een corona-infectie groot, zeker bij mensen ouder dan 60. Wij adviseren deze groep dan ook om zich wel te laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Mocht u toch besluiten om, na het ontvangen van de uitnodiging, af te zien van uw vaccinatie, laat het ons dan weten, zodat we voor uw vaccin een andere bestemming kunnen zoeken.
-----------------------------------------
Ander nieuws
Het is sinds kort weer mogelijk om online (via MijnGezondheid.net) afspraken op het spreekuur te maken. Wij willen u verzoeken om hier zo veel mogelijk gebruik van te maken.

 

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van huisartsenpraktijk Prinsenbeek< Terug
HZG Breda NHG Praktijk Accreditering Beter Boek Amphia ziekenhuis